Hình ảnh Mã sp Tên sản phẩm Giá tiền Số lượng Thành tiền
Sữa Kanny 900g 379.000đ 379.000đ
Tổng giá trị đơn hàng 379.000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Tiến hành mua hàng